نویسنده = معظمه شکرالله تبار آکتیج
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-22

فرشید خمویی؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج؛ بهرام مؤذنی؛ سعید صحت