نویسنده = محمد عاملی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 81-104

محمد‌رضا عباسی؛ علی‌رضا ابراهیم‌پور؛ محمد عاملی