نویسنده = علی کیانی‌راد
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 155-185

مظلومه رزاقی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ علی کیانی‌راد؛ صدیقه نبی ئیان


2. الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-146

الهام خواجه‌پور؛ احمدعلی کیخا؛ غلام‌رضا سلطانی؛ محمود صبوحی صابونی؛ علی کیانی‌راد