نویسنده = لیلی نیاکان
تعداد مقالات: 7
1. مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل

دوره 36، شماره 3، پاییز 1400

سعید جعفری نیا؛ مریم سلماسی؛ حمزه خواستار؛ لیلی نیاکان


2. سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی

دوره 36، شماره 1، بهار 1400، صفحه 87-119

کیومرث مترجم؛ لیلی نیاکان


4. ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

دوره 34، شماره ۴، زمستان 1398، صفحه 235-264

فاطمه عطاطلب؛ لیلی نیاکان


5. فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-19

سجاد درزی رامندی؛ روح اله شهنازی؛ مینا ابوترابی؛ لیلی نیاکان؛ زهرا کاوسی


6. قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 33-60

اکبر کمیجانی؛ شاپور محمدی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


7. برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-25

اکبر کمیجانی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان