نویسنده = آتوسا گودرزی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 89-110

آتوسا گودرزی؛ سید جواد طباطبایی منش


2. برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

غدیر مهدوی؛ آتوسا گودرزی؛ سیده فاطمه موسوی زاده