نویسنده = وحید ماجد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-46

محمدعلی بهشتی‌نیا؛ وحید ماجد؛ جلیل وزیری


2. اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 37-66

غدیر مهدوی؛ وحید ماجد