نویسنده = رضا افقی
تعداد مقالات: 2
2. اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-18

رضا افقی؛ الهام رحمتی؛ بهزاد محمدشریفی