نویسنده = ملیحه رجائی
تعداد مقالات: 1
1. اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-44

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی