نویسنده = سیدمحمد کریمی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه بیمه‌ در پایداری کسب‌و‌کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و‌کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع)

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-78

احمد جعفری صمیمی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ حسن‌‌علی آقاجانی؛ سیدمحمد کریمی