نویسنده = ابراهیم عباسی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 93-116

محسن مرادی؛ مجید حاجی رمضان علی؛ ابراهیم عباسی


2. ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-74

سارا بیک‌محمدی؛ ابراهیم عباسی؛ علیرضا دقیقی اصلی


3. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-24

ابراهیم عباسی؛ سمانه درخشیده