نویسنده = سیده فاطمه موسوی زاده
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

غدیر مهدوی؛ آتوسا گودرزی؛ سیده فاطمه موسوی زاده