نویسنده = محسن صفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-138

محسن صفری؛ مهدی صفریان