درباره نشریه:

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: پژوهشکده بیمه
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی: 7723-2251
 •           شاپای الکترونیکی: 7731-2251
  ·         قابل دسترسی از:
  ِ
          DOAJ, Googel Scholar, Magiran, Noormags, SID, Civilica                                              
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: بیمه، مدیریت، اقتصاد، اکچوئری
 • ·         هزینه چاپ مقاله: رایگان
 • ·         نوع مجله: علمی-پژوهشی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری: بین 2 الی 4 ماه
 • ·         ایمیل مجلهjir@irc.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: faslnameh@irc.ac.ir    
  bc18765bb6842a2 :(meta)
   

 

 

 

شماره جاری: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 4، زمستان 1398 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران)

میترا سیدزاده؛ بهنام بهنامه؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ تقی ابراهیمی سالاری


3. مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری


6. تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای

حاجیه رجبی فرجاد؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ محسن ثابت


مقاله علمی - ترویجی

7. ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

لیلی نیاکان؛ فاطمه عطاطلب