درباره نشریه:

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: پژوهشکده بیمه
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی: 7723-2251
 •           شاپای الکترونیکی: 7731-2251
  ·         قابل دسترسی از:
  ِ
          DOAJ, Googel Scholar, Magiran, Noormags, SID, Civilica                                              
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: بیمه، مدیریت، اقتصاد، اکچوئری
 • ·         هزینه چاپ مقاله: رایگان
 • ·         نوع مجله: علمی-پژوهشی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری: بین 2 الی 4 ماه
 • ·         ایمیل مجلهjir@irc.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: faslnameh@irc.ac.ir    
  bc18765bb6842a2 :(meta)
   

 

 

 

شماره جاری: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 134، تابستان 1398 

مقاله علمی - پژوهشی

1. محاسبه حق‌بیمه نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده بر اساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه

صفحه 10-27

امیر تیمور پاینده نجف‌آبادی؛ فاطمه عطاطلب؛ رمضان رضازاده


6. «معرفی منصفانه» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری

صفحه 101-125

عبدالعظیم خروشی؛ حبیب اله رحیمی؛ عباس قاسمی حامد؛ جلیل مالکی